آپلود فایل اکسل محصولات

آپلود فایل اکسل محصولات
اختصاص هر ستون به یک فیلد

فایل اکسل شما از یک تا چند ستون تشکیل شده است. برای اینکه بفهمیم هر ستون فایل اکسل شما مربوط به کدام فیلد است لطفا فیلد مربوط به هر ستون را در قسمت زیر انتخاب نمایید.

کد محصول در کالو (اختیاری)
نام محصول
قیمت
مبلغ خرید هر واحد
بارکد
درصد مالیات بر ارزش افزوده

از این بخش برای افزودن محصول جدید، ویرایش محصولات موجود و تغییر قیمت می توانید استفاده کنید.
همچنین می توانید به موجودی انبار نیز اضافه کنید.
در صورتی که می خواهید محصولی را ویرایش کنید حتما می بایست بارکد یا کد کالا در کالو در فایل اکسل تکمیل شده باشد.
نمونه ی فایل اکسل را می توانید از طریق لینک زیر دانلود کنید.

توجه: عنوان انبار می بایست دقیقا همان عنوان موجود در کالو باشد.
دانلود فایل نمونه اکسل